Att vara med och skapa trygghet på industrin, kontoret eller det enskilda
hotellrummet är det vi brinner för. Att ha en verksamhet som är under
kontroll och- så långt som möjligt- skadefri både vad gäller byggnader,
inventarier och människor ger lugn och ro. Ägaren kan koncentrera sig på
sin verksamhet istället för att lägga energi på att vara orolig.

Kontakta oss när Ni skall investera i ett nytt brandlarmsystem eller en
säkerhetsanläggning. Eller om Ni har en befintlig anläggning som behöver
kontrolleras. Vi lyssnar på Era önskemål och kommer därefter med förslag
på lösningar. Enkelhet och Tydlighet är ledord för en förväntad och korrekt
leverans.

JE Larmteknik har funnits sedan 2003 och har hjälpt kunder genom åren
med säkerhetshöjande förslag och idéer.

Tack för Ert förtroende. Välkommen som kund till JE Larmteknik.

Brandskolan – Den mänskliga faktorn