Vi tar fram ett förslag utifrån Era behov
och anpassar det till om Ni har brandlarm
sedan tidigare eller om det är fråga om en nyinstallation.

Vi börjar med att fylla i
SBF-173-2 Utförandespecifikation brandlarm.
Installationerna följer alltid gällande
regelverk (SBF 110:X).

Vid ombyggnation och renoveringsarbete
används med fördel trådlöst byggbrand-
larm. Se vidare >>>

Brandskolan – Det brinner, stäng dörren

Det brinner bara en gång, övertändning