Ett automatiskt släcksystem för tex. en
datahall har till uppgift att sänka syre-
halten (Inergen) till 11-12% så att en brand

inte kan fortsätta utvecklas efter att släckgas
strömmat ut. Det finns också släckmedel
som absorberar värmen (Novec), likt halon.
Installationerna följer alltid gällande
regelverk (SBF 500:X).

Vi använder främst Inergen släckgas eller Novec 1230.

Se vidare >>>

Inergen (youtube)

Novec 1230 (youtube)

Vi säljer och servar också vanliga pulver-,
skum-, koldioxid,- metall,- och fettbrand-
släckare. Se vidare >>>