Vad gäller utrymning är det viktigt att ha
en organisation (människor) som kan
agera som utrymningsledare vid en ev. brand.

På byggnadsarbetsplatser är det lämpligt
att använda trådlöst utrymningslarm så att
all personal snabbt kan evakueras. Se vidare >>>

Vi anpassar efter behov och regelverk tekniken
kring tex. talat utrymningslarm, nödljus, nöddörrar
och låssystem. Det finns många saker att tänka på och
förhålla sig till, tex. Försäkringsbolag och brandmyndighet.
“Liv går före sak” är en bra utgångspunkt.

Vi använder främst Bosch talat utrymningslarm.

Se vidare >>>

Bosch Plena (mindre)

Bosch Paviro (medel)

Bosch Praesideo (större)